Đo nhiệt độ

Can nhiệt kiểu PT100 - 1,5M (RED-E)
Xem nhanh
- 23% Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại GM320
Xem nhanh
- 10% Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại GM550
Xem nhanh
- 12% Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại GM900
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 30M (RED-E)
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 25M (RED-E)
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 20M (RED-E)
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 10M (RED-E)
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 5M (RED-E)
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 2M (RED-E)
Xem nhanh
Đồng hồ đo nhiệt RKC
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K (A) - 2M (RED-E)
Xem nhanh
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc TT21
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 25M
Xem nhanh
Can nhiệt kiểu K - 10M
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: